Kontakt

 

 Föreningens besökskontor:

Västmanlandsgatan 4 A. 214 30 MALMÖ

Styrelsens telefonsvarare: 040-814 71

Ekonomisk förvaltare: SBC AB

Besöksadress: Masttorget 6, 211 77 Malmö
Postadress: Box 4225, 200 41 MALMÖ
040-622 67 70 , kundtjänst@sbc.se

Fastighetsförvaltare: SEKANT Fastighetsservice

Felanmälan 040-611 00 84, info@sekant.se

Direktnummer Fredrik 0709-51 52 28

Direktnummer Jenny 0705-74 02 28

Akutfall kvällar och helger: Security Assistance

Larmcentral dygnet runt: 040-689 24 00

Fastighetsjour

Fastighetsjour innebär att vi har jouren på icke kontorstid och skall göra vårt yttersta att avhjälpa akuta fel och brister så som vattenläckage, avsaknad av värme, el mm. Vi utför även störjour och skyddstäckningar, man kan säga allt som kan vålla skada för fastigheter, ägare eller hyresgäster.

 

Security Assistance Syd AB äger rätt att mot ersättning utföra lättare reparationer, åtgärda eller i de fall som bedöms erforderligt tillkalla jourhavande entreprenör såsom rörläggare, låssmed, elektriker eller annan för åtgärdandet av felaktigheter mm, eller av kund anvisad entreprenör (vid utnyttjandet av dessa gäller deras egen prislista).

Åtgärdsplan upprättas enligt överenskommelse med kund. Materialkostnad för eventuella större åtgärder tillkommer. Efter utfört åtgärdande från oss underrättas kunden via en rapport som faxas eller mailas enligt fastställd rutin eller mobila arbetsorder.

Annonser