Viljanbladet April

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Syftet med en OVK är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar. Föreningen kommer med hjälp av Simab att genomföra detta inom en snar framtid. Detta innebär att Simab kommer att behöva tillgång till samtliga lägenheter i föreningen när detta ska utföras. Inget datum är satt än, men Simab kommer att avisera detta 1-2 veckor före. Det kommer att ske dagtid. Medlemmar kommer att behöva vara hemma alternativt lämna sina nycklar till en granne.

Cykelrensning

Styrelsen har märkt upp alla cyklar. Vi ber boende att ta bort märkningen om cykeln inte ska bortforslas. Sista datum är 13 maj. Därefter tas cyklarna bort.

Beskärning av växter

Beskärning av växterna på våra gårdar utförs av våra trädgårdsmästare. Det är alltså inte tillåtet för medlemmar att på egen hand beskära våra växter.

Annonser

Viljanbladet feb 2018

Årsstämma och motioner

Årsstämman planeras att hållas i slutet av maj. Exakt datum återkommer styrelsen med i god tid. Vill du inkomma med en motion, vänligen skicka denna till brf.viljan@gmail.com Deadline för motioner är satt till den 2/4-2018

 

Vill du sitta med i styrelsen?

Om du har lust att sitta med i Viljans styrelse, vänligen skicka din intresseanmälan till brf.viljan@gmail.com Årets valberedning är Anna Bokström och Ana Santimano, de kommer ta del av informationen.

 

Relining

Extrastämman godkände styrelsens proposition ang. relining. Planeringsarbetet har nu påbörjats. Mer information kommer löpande. Förväntad start av arbetet är hösten 2018.

 

Container

Styrelsen planerar att sätta ut två containrar under de närmsta månaderna. P.g.a. tillståndsansökningar aviseras exakta datum med lappar i trapphusen.

 

Extrastämma ang. nya stadgar

P.g.a. lagändringar 2017 behöver Brf. Viljan justera stadgarna. Det kommer därför kallas till en extrastämma rörande detta. Kallelsen kommer att delas ut 4-6 veckor innan.

Viljanbladet September

Avgiftshöjningen

Vi vill påminna om att avgiftshöjningen från den 1/7 kommer retroaktivt på avierna den 1/10. Detta p.g.a. ett missförstånd från SBC:s sida.

 

Sotning

Föreningen har planerat att genomföra en sotning i oktober. Det är viktigt att Simab, som utför sotningen, har tillgång  till er lägenhet. Antingen att ni själv är hemma eller lämnar nycklar till en granne som kommer vara hemma. Simab kommer att dela ut detaljerad information två veckor innan sotningen kommer att genomföras.

 

Portar i föreningen

Det är viktigt att alla portar in och ut, och inom föreningen hålls stängda. Detta p.g.a att obehöriga inte ska få tillträde till våra fastigheter.

 

Rökning

Det är absolut inte tillåtet att slänga fimpar på gården och framför våra fastigheter. Tänk på att röken kan vara störande för en del boende, speciellt om de har öppna fönster.

 

Ny placering i soprummen

En del sopkärl har fått ny placering i vår soprum, var noga med att slänga era sopor i rätt kärl.

 

Lägenhetsnummer

Vid bokning av tvättstugor, samt kommunikation med föreningen ska föreningens egna lägenhetsnummer användas och INTE skatteverkets fyrsiffriga nummer.

Viljanbladet maj 2017

Bredbandsavtalet

Vi har nu fått igång vårt gemensamma bredband. Vi fick initialt lite problem, men det ska nu vara löst för samtliga medlemmar. Har ni frågor om bredbandet som är av teknisk karaktär, ber vi er i första hand att kontakta Bahnhofs support. Vi vill också passa på att informera er om att avgiften för bredbandet kommer först på julis avi, det innebär att den första avgiften kommer att vara för tre månader, därefter kommer det bli ett påslag om ca 83kr/mån. På hemsidan brfviljan.wordpress.com finns nu också fliken “bredband”. Där hittar ni information om hur ni kopplar upp er och kontaktuppgifter till Bahnhof.

 

Avgiftshöjning

Från och med den 1/7 kommer det att bli en avgiftshöjning på 3%. Det innebär ca. 80kr för en lägenhet på ca. 50kvm. Detta har styrelsen beslutet för att täcka ökande kostnader och för hålla föreningen i god ekonomisk balans.

 

Öppet hus upphör

På grund av väldigt få besökare de senaste åren känner styrelsen att öppet hus har spelat ut sin roll. Därför har styrelsen beslutat att upphöra med öppet hus i fortsättningen.

 

Höga kostnader för rensning

Senaste rensningen av gemensamma utrymmen i källaren och vindarna kostade föreningen 20600:-. Dessa kostnader hade kunnat undvikas om medlemmar hade tagit hand som sina saker. Därför hoppas vi att alla i fortsättningen hjälps åt att undvika dessa onödiga kostnader.

 

Bokning av tvättstuga

Det är inte tillåtet att boka upp flera datum i förväg. Upptäcks detta kommer otillåtna bokningar att strykas.

Uppdatering bredband 8/5-2017

Modulen som saknades ska nu vara på plats och förhoppningsvis ska bredbandet nu gå att få igång för samtliga medlemmar. Ni som inte fick upp rutan om att ”registrera sig som ny kund” (se bild nedan) ska nu få det. För teknisk support, ring Bahnhof på nummer 010-510 00 00. Vidare information om registrering och inloggning finner du under fliken ”Bredband” här på hemsidan, eller titta på utskicket som kom i din brevlåda för ett tag sen. Har ni ytterligare frågor eller funderingar, skicka dem till brf.viljan@gmail.com eller ring vår telefonsvarare på nummer: 040-814 71

Registrering Bahnhof

Uppdatering bredand 4/5-2017

CPE:n som ska installeras har blivit försenad med Postnord. CPE:n används för att säkerställa kvaliteten på bandbredden, denna är väsentlig för att bredbandet ska fungera. Ca. 53 medlemmar är påverkade. Troligtvis kommer den installeras på måndag 8/5-2017. Uppdatering om detta kommer så fort ny information når styrelsen. Information kommer att sättas upp i trappugångarna.

Uppdatering bredband 3/5-2017

Enligt Bahnhof saknas en CPE till ca 53 lägenheter, CPE:n används för att säkerställa kvaliteten på bandbredden. Detta ska åtgärdas idag, eller senast imorgon den 4/5. Då ska tjänsten fungera för samtliga medlemmar. Information kommer även i trappuppgångar. Har någon medlem i föreningen mer information som ni fått från Bahnhof, delge gärna detta via forumet på hemsidan eller skicka ett mail till styrelsen.